Du er her

4. linjetjenesten

For denne pasientgruppen finnes ikke alltid helt gode løsninger. Heller ikke i andrelinjetjenesten. Har du opplevd at problematikken tilbakeføres uløst til deg som fastlege?
Eller at svarbrevet sier: «pasienten hører ikke hjemme hos oss. Henvis til....»?

Denne dynamikken kan spissformulert kalles et ”svarteper-spill” Da kan du befinne deg i en ”fjerdelinjetjeneste”.

  • Les mer…
    • Som fastleger kan vi lett avfinne oss med og påta oss for mye ansvar.
    • Snakk med ansvarlig behandler i andrelinjen. Be om mer konkrete råd om veien videre. Gjensidig respektfull, muntlig dialog gir ofte større forståelse og trygghet enn bare epikrisen. Ta en telefonsamtale eller foreslå et overføringsmøte med alle parter.
    • Bruk retningslinjestøtte. I f.eks. ROP-retningslinjen er det definert at komplekse pasienter med både psykiatriske og avhengighetsproblemer skal håndteres integrert, og skal kunne gis tilbud hos begge tjenester.
    • Pasientens opplevelse som ”svarteper” og kasteball er vanlig, og kan forverre pasientens helse. Som fastlege kan du ikke nødvendigvis tilby medikamenter, men alltid forståelse og støtte. Opparbeid felles realistiske mål og forventninger.