Du er her

Avvisningskunsten

Uenighet kan oppstå om hva som skal gjøres. Pasienten ønsker forskrivning, legen mener dette er uheldig. Det oppstår forventningspress og ofte forhandlinger. Det kan bli en utfordring hvordan man håndterer uenigheten og hvordan man avviser forventningene samtidig som man ivaretar pasienten.

 • Les mer…

  Noen enkle råd:

  • Tids- og forventningspress kan gi klinisk ubehag. Avklar tidsrammen og forventningene tidlig. Rydd tid. Unngå store forskrivninger for «å slippe unna».   
  • Begge parter kan være i avmakt. Si det som det er med bekreftelse: «Dette ser jeg er vanskelig, og det er det for meg også».
  • Bruk gjerne retningslinjene som grensesettingshjelp, men ikke vær moraliserende: «Det er noen rammer her som er litt absolutte.....»
  • Unngå mistenkeliggjøring. Situasjonen er vanskelig, ikke pasienten. «Vanskelige» pasienter er vanskelige fordi de har det vanskelig!
  • Undersøk bekymringene
  • Bruk oppsummeringer: «Jeg forstår deg slik......»
  • Situasjonen er et felles ansvar, ikke din alene. «Har du selv tanker om andre løsninger....»
  • Undersøk motiverende intervjustrategier.