Du er her

Behandling av akutte smerter

Riktig behandling av akutte smerter er viktig, både for å lindre lidelse ved sterke smerter og for å redusere de mange negative virkningene på viktige kroppsfunksjoner. Optimal smertelindring vil redusere lidelse og komplikasjoner etter skade/kirurgi og befordre tilhelingsprosessen.

Norsk_legemiddelhaandbok

Norsk legemiddelhåndbok
Norsk legemiddelhåndbok
 
Les mer på: