Du er her

Benzodiazepiner kan være god kortvarig behandling

Angst er ofte en naturlig reaksjon på vanskelige livssituasjoner og kriser. I noen situasjoner kan likevel slike legemidlene være til god hjelp i en kort periode (2-4 uker) hvis personen har store angstproblemer. Langvarig bruk kan gjøre det vanskelig å slutte med legemidlet.(Video Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 13

Tekstversjon av filmen