Du er her

Blodprøver

Analyser i serum eller fullblod egner seg til å følge opp legemiddelbehandling ved mistanke om manglende virkning eller mistanke om bivirkninger. I russammenheng brukes serum/fullblodanalyser til å vurdere påvirkningsgrad. Det er i liten grad nyttig å måle serumkonsentrasjonen for å fastslå virkning av vanedannende legemidler.
(Video: Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 27

Tekstversjon av filmen