Du er her

Debriefing / støtte / samarbeid

For å hindre langvarige plager med for eksempel angst og uro er det viktig at de som har blitt utsatt for vold og alvorlige trusler, så raskt som mulig får snakke med noen. For eksempel kollegaer og familie eller venner kan bety mye i en slik situasjon. Vurder også om verneombudet eller fagfolk i bedriftshelsetjenesten skal bli kontaktet. Det er svært viktig at det finnes beredskap for både fysiske og psykiske skader.