Du er her

Dilemmaer ved forskrivning

Det kan være en krevende avveining om man skal forskrive vanedannende legemidler til pasienten eller ikke. Noen ganger er forskrivningen grei, andre ganger mer problematisk. Erfaring som fastlege kan komme godt med.

(Video: Ingjerd Guldal)

guldal redigert

Tekstversjon av filmen