Du er her

Førerkort

Opioidene kan gi en viss sederende og for enkelte brukere ruslignende virkning som kan gå ut over bilførers oppmerksomhet og dømmekraft. Det skjer imidlertid en betydelig tilvenning når det gjelder disse virkningene. Ved bruk av opioider alene, innenfor veiledende dosegrenser, vil derfor ikke meldeplikten etter Helsepersonellovens § 34 bli utløst. Ved oppstart av behandling med opioider og ved hver doseøkning vil førerretten ikke være oppfylt i minst to uker. Legen har derfor plikt til å gjøre pasienten oppmerksom på dette. 
VANEDANNENDE LEGEMIDLER OG BILKJØRING

Dette er et kurs laget for apotekansatte og har et faglig vinkling som er tilpasset denne gruppen

Videoen er laget av Apokus i samarbeid med Jørgen G. Bramness

Se mer >>>