Du er her

Fare for tilbakefall

Dette tas opp i refleksjonssamtalen som du finner innledningsvis og vi anbefaler å se
refleksjonsvideoen som du finner her.

Forskning på avhengighet av rusmidler viser at svært mange pasienter opplever ett eller flere tilbakefall i perioden etter en vellykket nedtrapping. Få klarer å slutte ved første forsøk. Legers jobb er å hjelpe pasienten å unngå slike tilbakefall og da er det ekstra krevende å forskrive vanedannende medikamenter til slike pasienter.

Innenfor enkelte behandlingsfilosofier opererer man med en nulltoleranseantagelse for å unngå tilbakefall. En slik tilnærming tolererer ikke at det skal skje en eneste glipp. Man antar at personen som har vært eller er avhengig ikke tåler det middelet han eller hun har vært avhengig av, nærmest som en slags allergi. Det er ingen tvil om at dette har hjulpet mange mennesker til å komme ut av og holde seg ute av en situasjon med overdreven, og til og med livsødeleggende, bruk av rusmidler. På den annen side savner en slik tanke om allergi et nevrobiologisk korrelat og det er ingen nødvendighet i at man må holde seg borte fra legemidler som kan hjelpe, men samtidig har et potensial for rus, fordi man en gang har hatt overdreven bruk av disse midlene.

En slik nulltoleranseantagelse kan altså gjøre oss overdrevent engstelige og forsiktige når vi skal forskrive vanedannende legemidler, og samtidig indikere overfor pasienten at om man bruker slike midler har man fått tilbakefall og man er ute på den gale vei.

På den annen side er det noe mer risiko ved å forskrive slike midler til personer som har hatt en problematisk rusmiddelbruk, men altså ingen absolutt kontraindikasjon.