Du er her

Fastlegens viktige rolle/ting tar tid

Å være fastlege for personer med problematisk bruk av rusmidler kan være krevende. Ting tar ofte lengre tid enn fastlegen har i første omgang. Kanskje kan det være lurt å sette av en dobbelttime.

(Video: Jeanette Rundgren, Michel Mateos og Vidar Hårvik intervjuet av Ragnhild Elin Thoner)

ROP - Fastlegens viktige rolle/ting tar tid

Tekstversjon av filmen