Du er her

Forskrive eller ikke forskrive?

Det er alltid en vurdering om man skal forskrive benzodiazepiner/z-hypnotika eller ikke. Brukt jevnlig over tid vil all bruk av disse medisinene føre med seg en toleranseutvikling som kan gi symptomer ved avslutning. Videoen illustrerer dette.

Det kan være behov for å gjøre en grundigere vurdering av om pasienten har et skadelig forbruk og/eller har utviklet avhengighet av legemidler. Det finnes instrumenter for screening av problematisk bruk av alkohol eller andre rusmidler på N-ROPs hjemmesider:

Det er en avveining mellom fordeler og ulemper når man skal vurdere om man skal forskrive vanedannende legemidler. Den hjelpen man får nå kan komme til "å koste" noe i form av ubehag ved nedtrapping. Dette dilemmaet må man tenke over før man forskriver.
(Video: Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 11

Tekstversjon av filmen