Du er her

GABA-reseptoren og behandling av søvn- og angstproblemer

GABA-reseptoren finnes i hele sentralnervesystemet og er den vanligst forekommende dempende nevrotransmitteren. Påvirkning av reseptoren vil kunne dempe angst og føre til søvn og andre dempende effekter avhengig av dose.

(Video: Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 1

Tekstversjon av filmen