Du er her

Generelle råd til forskriver

Før behandling med vanedannende legemidler iverksettes, skal ikke-medikamentelle tiltak og eventuelt annen legemiddelbehandling av smerter, angst og søvnløshet vurderes i tråd med gjeldende retningslinjer. Vurderingen skal gjøres i samarbeid med pasienten.Journalføring
God journalføring er en forutsetning for god legemiddelbehandling. Journal bør inneholde en klart formulert begrunnelse for behandlingen, inklusive indikasjon, en antatt varighet av behandlingen og en plan for avslutning, jamfør forskrift om pasientjournal §8. Det er nødvendig å holde god oversikt over legemiddelbruken. I vanskelige tilfeller, bør man gjøre en avtale med pasient om neste konsultasjon med tanke på reseptfornyelser.(Video: Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 18

Tekstversjon av filmen