Du er her

Hvilke legemidler er "farligst"

Noen legemidler er sterkere enn andre. Ofte er de sterkeste (mest potente, dvs. samme effekt på mindre antall mg) både de som er farligst med hensyn til bivirkninger og mest populære blant rusmiddelbrukere.

Blant opioidene vil man kunne finne ut hvilke som er sterkest og svakest ved å se i ekvipotenstabellen. Her vil man se at petidin og kodein er de svakeste opioidene (der det trengs flest mg å nå til målet).

Blandt benzodiazepinene og z-hypnotika er det oxazepam som er det svakeste medikamentet.