Du er her

Ikke sitt alene

Komplekse situasjoner krever mer omfattende tiltak. Det kan være viktig for fastlegen å ikke sitte alene med problemene når man har krevende situasjoner mellom hendene. Snakk med andre, enten uformelt eller mer formelt gjennom ansvarsgruppemøter.

(Video: Jeanette Rundgren, Michel Mateos og Vidar Hårvik intervjues av Ragnhild Elin Thoner)

ROP - Ikke sitt alene

Tekstversjon av filmen