Du er her

Klart man kan oppleve løgn

Skal man behandle pasienter som har rusmiddelproblemer kan man komme i den situasjonen at man blir løyet til. Noen behandlere synes dette innebærer et stort tillitsbrudd og synes det er vanskelig å forholde seg til pasienten etter dette. Det kan være vanskelig å tro på pasienten når man har opplevd slikt. På den annen side kan løgn også være en del av det å ha problematisk rusmiddelbruk. Kanskje må legen tåle å bli lurt, men likevel se at tillit kan bygges over tid og løgn erstattes med sannhet? Det er ikke sikkert at en løgn skal være avslutningen på en behandlingsrelasjon.

(Video: Jeanette Rundgren, Michel Mateos og Vidar Hårvik intervjues av Ragnhild Elin Thoner)

ROP - Klart man kan lyve

Tekstversjon av filmen