Du er her

Klinisk ensomhet

Retningslinjene definerer at det er du som fastlege som sitter med ansvaret for forskrivningen. Du alene. Det kan være tungt og vanskelig. Av og til med frykt for å bryte retningslinjer og tilsynsangst. Ikke sitt alene med problemene, del dem med noen. Men med hvem?

 • Les mer…
  • Vær bevisst. («Dette var vanskelig. Hvem kan jeg snakke med?»)
  • Del med pasienten. («Dette må vi finne ut av sammen»)
  • Ha rutine for å lufte utfordringer med kollegene på kontoret, formelt og uformelt, ikke minst når du synes du har valgt uheldige løsninger. Det gjør vi alle.
  • Andrelinjetjenesten har et ansvar for å veilede deg. Opparbeid gode relasjoner med dem. Bruk telefonen.
  • Samarbeid med pårørende. Foreslå at de blir med på neste konsultasjon.
  • Opprett en ansvarsgruppe og la vurderingen rundt forskrivning være hele gruppens ansvar. Unngå å komme i «gisselrollen».
  • Er du kommet galt avsted, vær proaktiv. Ta en prat med Fylkeslegen.

   

  Du kan spørre kolleger eller annet helsepersonell om råd og støtte både med hensyn til hva som er best å gjøre i en aktuell situasjon, men også om hjelp til helt konkrete ting. En samtale kan være til mange slags hjelp.