Du er her

Kommunikasjonsutfordringer

For akutte plager, det være seg smerter, stress, angst, uro eller søvnvansker, kan det være helt riktig å bruke potensielt vanedannende legemidler som en del av løsningen. Ofte er også effekten god. Så her kan legen tilby «hjelp fra reseptblokken».

  • Les mer…

    Men mange pasienter kan ha kroniske plager, høyt symptomtrykk og lav livskvalitet. De har vært gjennom lange utredninger og behandlingsforsøk som ikke har gitt noe svar. Fastlegen kan bli sittende alene med behandlingsansvaret. Når disse pasientene søker hjelp, kan avmakten i situasjonen sette både pasienten, legen og relasjonen dem i mellom på prøve. Noe må jo legen kunne foreta seg! Hvis man i slike situasjoner griper til reseptblokken kan man ende med en løsning som i lengden blir uheldig for pasienten. Slike konsultasjoner, hvor man lett kunne skrive ut en resept, men ikke tror det er det beste likevel, er preget av kommunikasjonsutfordringer. Hvordan formidle det som kan oppleves som avvisning av pasientens forventninger på en måte som ikke skader relasjonen? Dette er en del av de faglige utfordringene. Et tiltak for bedre å kunne stå i dette er om legen skolerer seg i klinisk kommunikasjon. Kurs i motiverende intervju, kognitiv terapi, pasientsentrert metode eller andre kurs med fokus på lege/ pasientkommunikasjon kan være en nyttig og viktig faglig vei å gå.