Du er her

Kommunikasjonsutfordringer

For akutte plager, det være seg smerter, stress, angst, uro eller søvnvansker, er det rimeligvis mindre problematisk og ofte helt riktig å bruke potensielt vanedannende legemidler som en del av løsningen, og ofte er effekten god. Så her kan legen tilby «hjelp fra reseptblokken».

  • Les mer…

    Men mange har kroniske plager, høyt symptomtrykk og lav livskvalitet. Mange har vært gjennom lange utredninger og behandlingsforsøk som ikke har gitt noe svar. Fastlegen kan bli sittende alene med behandlingsansvaret. Når disse pasientene søker hjelp, kan avmakten i situasjonen sette relasjonen mellom pasient og lege på prøve. Noe må jo legen kunne foreta seg!  Der og da kan man ende med løsninger som i lengden blir uheldig for pasienten, fra for eksempel respektblokken. Disse konsultasjonene er preget av kommunikasjonsutfordringer. Hvordan formidle det som kan oppleves som avvisning av hans/hennes forventninger på en måte som ikke skader relasjonen? Dette er en del av de faglige utfordringene. Et tiltak for bedre å kunne stå i dette er om legen skolerer seg i klinisk kommunikasjon. Kurs i motiverende intervju, kognitiv terapi, pasientsentrert metode eller andre kurs med fokus på lege/ pasientkommunikasjon kan være en nyttig og viktig faglig vei å gå.