Du er her

Legen, rusmidler og førerkort

Rekvirenten skal opplyse pasienten om gjeldende bestemmelser når det gjelder bruk av vanedannende legemidler ved bilkjøring, og annen aktivitet som krever særlig årvåkenhet. En av legenes plikter er skriftlig å melde til pasient og fylkesmann når en pasient ikke oppfyller helsekrav for førerkort, og dette antas ikke å være kortvarig (6 måneder eller mer), jamfør helsepersonelloven §34 og meldepliktforskriften.(Video: Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 25

Tekstversjon av filmen