Du er her

Legen, rusmidler og førerkort

En av legenes plikter er skriftlig å melde til pasient og fylkesmann når en pasient ikke oppfyller helsekrav for førerkort. 

Helsedirektoratet Førerkortveileder Veiledende legemiddeltabell  i forholdet til helsekravet for førerkort


(Video: Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 25

Tekstversjon av filmen