Du er her

Legestyrt vs pasientstyrt behandling

Et viktig element i Helsetilsynets vurdering er om de gjennom sin kontroll av legens forskrivningspraksis får et inntrykk av om behandlingen er legestyrt eller pasientstyrt. Med det menes at pasienten ikke får styre legens forskrivning av vanedannende legemidler, men at legens profesjonelle vurdering skal gjelde. Dette er ikke et brudd med vårt ideal om pasientstyrt behandling, men er en formulering som viser det viktige i forsvarlig forskrivning av vanedannende legemidler. God journalføring som dokumenterer hvilken pasientinformasjon som er gitt og hvilke vurderinger som er gjort står også sentralt.

(Video: Jan Fredrik Andresen)

ROP - Jan Fredrik

Tekstversjon av filmen