Du er her

Meldeplikt og kollegers rekvirering

Meldeplikt
En av legenes plikter er skriftlig å melde til pasient og fylkesmann når en pasient ikke oppfyller helsekrav for førerkort, og dette antas ikke å være kortvarig (6 mnd. eller mer), jamfør helsepersonelloven §34 og meldepliktforskriften.
 

Kollegers rekvirering
Det bør være en lav terskel for å gi kommentarer til kollegers rekvirering. Det kan være tjenlig at rekvirering av vanedannende legemidler inngår som tema for interne fagmøter. Smågruppene som er et ledd i etterutdannelsen for spesialister i allmennmedisin er et godt egnet forum for slike diskusjoner. Det kan med fordel benyttes tilgjengelig elektronisk verktøy for å kunne sammenlikne rekvireringer med hverandre (Helsetilsynet, 2016 - erstatter 2009-versjonen). Slik registrering av rekvirering kan gi verdifull bakgrunn for faglige diskusjoner. Leger som arbeider alene bør søke å delta i slike kollegagrupper.


Legeforeningen har etiske regler for hvordan man bør forholde seg til kollegers og medarbeideres praksis. Se http://legeforeningen.no/ . Les spesielt kapittel II, §1-§4