Du er her

Når alt har gått galt

Berit R. er en kvinne på 36 år som har kommet i en svært vanskelig situasjon. Det gamle huset hun bodde i har brent ned, for bare 5 dager siden. Tidligere har Berit hatt rusmiddelproblemer, også med overdrevent inntak av vanedannende legemidler. De siste to år er livet stabilisert, hun bruker ikke rusmidler, og hun fikk nylig tilbake omsorgen for sønnen på 5 år. Men barnevernet forlanger at Berit kan avlevere "rene" urinprøver for å beholde omsorgen. Berit kjenner sin fastlege godt gjennom mange år.

ROP - Kasus 5 (ny220416)

Tekstversjon av filmen