Du er her

Nedtrapping/ha en plan

Det kan være riktig å forskrive noen legemidler en periode, men man bør ha en plan for nedtrapping. Det er viktig at denne planen legges sammen med pasienten og at pasienten (i alle fall i polikliniske sammenhenger) har stor innflytelse på hvordan planen ser ut.

(Video: Jeanette Rundgren, Michell Mateos og Vidar Hårvik intervjues av Ragnhild Elin Thoner)

ROP - Nedtrapping/ha en plan

Tekstversjon av filmen

Nedtrapping fra benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider kan være krevende. Som regel bør man trappe ned det "letteste" først, men det kommer også an på målet med nedtrappingen. I praksis vil det si at man først trapper ned opioider og deretter benzodiazepiner/z-hypnotika, men det er ikke sikkert man ønsker å trappe ned alt og da begynner man med det man vil trappe ned. Et eksempel på nedtrapping av benzodiazepiner i poliklinikk eller ved innleggelse er tatt fra Bramness JG, Vøyvik T. Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner. Universitetsforlaget Oslo 2017: Nedtrapping av benzodiazepiner