Du er her

Oppfølging/ legevakt fastlege

Pasienter som bruker opioider på grunn av ikke-kreftrelaterte smerter er ofte i kontakt med legevakten, fordi det for mange vil være det eneste tilgjengelige helsetilbudet mesteparten av tiden. Den enkelte legevakt bør ha rutiner for rekvirering av vanedannende legemidler for å sikre forsvarlig og ensartet praksis. Reseptfornyelse bør unngås, og dersom opioider eller vanedannende legemidler skal gis på legevakt, rekvireres minste antall tabletter inntil pasienten får kontakt med fastlegen. Legevakten har i utgangspunktet ingen rolle i oppfølgingen av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter, heller ikke ved valg av legemiddelbehandling av slike tilstander.