Du er her

Pasienter som er rusmiddelbrukere

Allmennlegene møter oftere enn de er klar over pasienter som har rusmiddelproblemer. Av og til sier pasienten det rett ut, men av og til er det ikke så lett å finne ut av det. Uansett er dette krevende situasjoner.

(Video: Jeanette Rundgren, Michel Mateos og Vidar Hårvik intervjues av Ragnhild Elin Thoner)

ROP - Pasienter som er rusmiddelbrukere

Tekstversjon av filmen

 

Man kan bruke enkle screeningsinstrumenter for å kartlegge pasientens bruk av alkohol (AUDIT)
eller andre rusmidler (DUDIT).