Du er her

Redsel for at det er noe alvorlig vs angst

I mange tilfeller kan angstproblemer mestres uten bruk av legemidler.


Angst og smerte henger ofte sammen. Smerte kan skape bekymring og bekymringer kan gi økt smerte. Det er en høy forekomst av angst og depresjon blant personer med langvarige smerter. Det å avklare bekymringene kan være svært smertedempende, ikke sjelden det aller viktigste tiltaket. Videre bør behandler vurdere om pasienten har psykiske plager, og sette inn tiltak i forhold til disse, før oppstart av opioider vurderes.