Du er her

REFLEKSJON

På bakgrunn av den konsultasjonen du har sett oppfordrer vi deg eller dere til å reflektere. Nedenfor finner du/dere noen spørsmål som kan danne utgangspunktet for en slik refleksjon.

Vær oppmerksom på at det ikke finnes noe «fasitsvar» på disse refleksjonsspørsmålene. Det er også mulig at du eller dere har andre tanker rundt denne konsultasjonen enn det som tar utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene. Ta gjerne opp disse temaene:

  • Er dette en situasjon som er vanskelig å bedømme?
  • Brukes begrepet narkotisk stoff rett her?
  • Hva sier førerkortforskriften om kjøreforbud?
  • I hvilken grad synes du dette var god smertebehandling?

  • Refleksjonsvideo

    ROP - Refleksjon_kasus1

    Tekstversjon av filmen