Du er her

REFLEKSJON

Refleksjonsspørsmål

På bakgrunn av den konsultasjonen du har sett på oppfordrer vi deg eller dere til å reflektere. Nedenfor finner du/dere noen spørsmål som kan danne utgangspunktet for en slik refleksjon.

Vær oppmerksom på at det ikke finnes noe «fasitsvar» på disse refleksjonsspørsmålene. Det er også mulig at du eller dere har andre tanker rundt denne konsultasjonen enn det som tar utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene. Ta gjerne opp disse temaene:

  • Er dette et søvnproblem eller et smerteproblem?
  • Hvilken rolle spiller bekymringen for kreft her?
  • Adresseres spørsmålet om bruk av rusmidler på en adekvat måte?
  • Er det riktig å bruke Ketorax som smertestillende medisin her eller burde andre medikamenter blitt valgt?
  • Refleksjonsvideo

    Rop - Case2 -Refleksjoner

    Tekstversjon av filmen