Du er her

REFLEKSJON

Refleksjonsspørsmål

På bakgrunn av den konsultasjonen du har sett på oppfordrer vi deg eller dere til å reflektere. Nedenfor finner du/dere noen spørsmål som kan danne utgangspunktet for en slik refleksjon.

Vær oppmerksom på at det ikke finnes noe «fasitsvar» på disse refleksjonsspørsmålene. Det er også mulig at du eller dere har andre tanker rundt denne konsultasjonen enn det som tar utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene. Ta gjerne opp disse temaene:

  • Er det riktig av fastlegen å la være å behandle denne pasienten med medisiner og slik sett etterkomme hennes forventning?
  • Betyr det noe at det er en øyeblikkelig hjelp konsultasjon?
  • Er det farlig å forskrive smertestillende til en som har hatt et skadelig bruk tidligere?
  • Hvilken rolle spiller det om pasienten har psykiske problemer?

 

  • Refleksjonsvideo

    ROP - Kronisk og krevende - refleksjoner

    Tekstversjon av filmen