Du er her

Respekt

I samtalen rundt forskrivning av vanedannende legemidler er respekt et viktig begrep. Respekt for pasientens autonomi og brukermedvirkning er vektlagt i helsetjenesten og helse­lovgivningen. Ofte vil man måtte se nøye etter for å få øye på det viktige.

  • Les mer…

    Respekt i møte med pasienten er det vi kan kalle klinisk respekt. Det finnes vel ingen helsearbeider som ikke ønsker å behandle pasienten på en respektfull måte. Men hva betyr respekt helt konkret i en klinisk hverdag?

    Ordet «respekt» kommer av det latinske «re-spectare» som bokstavelig betyr å se igjen. Forskning fra allmennpraksis viser at fastleger ofte kjenner viktige sider ved pasientenes situasjon overraskende dårlig, selv om man har kjent dem lenge. Det er ikke til å undres over, med tanke på den travelhet som preger allmennlegers hverdag. Blant de pasientene hvor det oppleves som problematisk med hensyn til forskrivning av vanedannende legemidler vil man ofte se en sammensatt sykelighet, og ofte kompliserte liv. Et godt råd ved slike pasienter er å sette av tid, gjerne én eller to dobbelttimer, og sammen med pasienten gjøre en grundig, pasientsentrert kartlegging av både liv og helse. Det er spesielt viktig å få fram forhold rundt pasientens oppvekst, og pasientens relasjoner. Et slikt «se en gang til» samarbeid til kan gi ny forståelse, og fører ikke sjelden til økt gjensidig respekt lege og pasient imellom, og kanskje nye innfallsvinkler for nye løsninger. Slik kan man helt konkret oppnå et mer respektfullt utgangspunkt for samarbeidet.