Du er her

Rusmiddelbrukere og smerte

Også pasienter som har eller har hatt en skadelig bruk av rusmidler eller en avhengighet har krav på god smerte-, angst eller søvnbehandling. Selv om det kan være mer problematisk å starte bruken av vanedannende legemidler hos disse pasientene er ikke slike lidelser en absolutt kontraindikasjon mot bruk. Det stiller imidlertid ekstra store krav til kommunikasjon og klinisk vurdering.Man bør utvise forsiktighet med å forskrive benzodiazepiner og z-hypnotika til pasienter som allerede bruker opioider på indikasjon langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.


(Videoer: Jørgen G. Bramness)

I den første videoen omtales at god smertebehandling kan bidra til bedre rusmestring.

I den andre videoen gjennomgås noe av tankegangen man må anvende når man skal forskrive smertestillende medikamenter til personer som har hatt eller har en en skadelig bruk eller avhengighetssyndrom til vanedannende legemidler, speiselt opioider.

ROP - Fakta 21

Tekstversjon av filmen

ROP - Fakta 22

Tekstversjon av filmen