Du er her

Rusmidler

Det finnes en rekke internasjonale skjema for å vurdere en pasients risiko for å utvikle avhengighetssyndrom generelt, og for å vurdere om pasienter med langvarige smerter står i fare for å utvikle problematisk opioidbruk eller avhengighetssyndrom og om pasienten bør slutte med opioider. De beste av disse tar hensyn til momentene som står oppført under.Opioider er generelt ikke indisert for personer med avhengighetssyndrom. Dersom opioider skal vurderes benyttet (bør være i unntakstilfeller) må kriteriene være strenge og tett oppfølging være påkrevd. Hvis det er nødvendig med opioidbehandling hos personer med avhengighetssyndrom, bør det brukes depotpreparater.