Du er her

Rusmisbrukere og smerte

Mange pasienter med rusmiddel- og alkoholproblemer har smerteproblemer. For enkelte har smerteplagene medført opioidbehandling og påfølgende avhengighetssyndrom. Dersom opioider skal vurderes benyttet (bør være i unntakstilfeller) må kriteriene være strenge og tett oppfølging være påkrevd.(Video: Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 21

Tekstversjon av filmen

ROP - Fakta 22

Tekstversjon av filmen