Du er her

Samtidig bruk av vanedannende legemidler

Samtidig bruk av flere vanedannende legemidler kan være livstruende, avhengig av dose. Benzodiazepiner og/ eller z-hypnotika bør ikke rekvireres samtidig til personer som får opioider på indikasjon langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Det bør ikke rekvireres mer enn ett legemiddel i gruppen benzodiazepin/ z-hypnotikum til samme pasient, da de i klinisk bruk er tilnærmet like. De forskjellige indikasjonsstillingene for benzodiazepiner og z-hypnotika kan gi et inntrykk av at de har vesentlig forskjellig virkningsmekanisme. Det er ikke tilfelle.