Du er her

Seponeringsfenomener

Når pasienten har stått på benzodiazepiner eller z-hypnotika over noe tid vil han eller hun merke om man avslutter behandlingen. Noen vil mistolke dette som om medisinen fortsatt har en god effekt, men ofte er toleranseutviklingen omfattende og bruken opprettholdes bare for å slippe abstinenssymptomer. Det kan være krevende å gå av benzodiazepiner eller z-hypnotika, men de aller fleste symptomene som kommer ved nedtrapping eller avslutning av bruk vil gå over i løpet av noen dager.

(Video: Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 10

Tekstversjon av filmen