Du er her

Somatisering

Somatisering er et litt uklart og omfattede begrep som kan bety flere ting, men i denne sammenhengen bruker vi det som et somatisk uttrykk for et underliggende psykisk problem. Det kan f.eks. dreie seg om smerter som har sin årsak i tidligere opplevelser og/eller traumer. Somatisering innebærer oftest en ubevisst prosess hos pasienten, der det fysiske symptomet oppleves virkelig for pasienten, men det er en betydelig psykisk komponent i årsaken. Vi ser da at overgangen fra dette til reelle somatiske plager, med individuelle uttrykk på grunn av ulik psykologisk legning hos ulike pasienter, er glidende. Det kan være vanskelig å skille smerter som har sin årsak i traumer (somatisering) fra f.eks. smerter hvor det finnes et fysisk utgangspunkt for smerten.

Somatiseringslidelser opptrer innenfor mange ulike deler av medisinen og kan være en utfordring. Noen mener at det er en økende tendens til slike lidelser og at mye bunner i helseangst. Sikkert er det at dette er et område hvor legens rolle er ekstra krevende. På den ene siden skal man være forsiktig med å medikalisere dagliglivets plager. Her kan både utredning og behandling være med på å bidra til en mer fastlåst situasjon hvor pasientens opplevelse og overbevisning om somatiske årsaksforhold styrkes. På den annen side skal man ta pasientens plager alvorlig, ikke overse noe galt og heller ikke bagatellisere plagene, da de oppleves som reelle for pasienten.