Du er her

Toleranse og abstinens ved bruk av benzodiazepiner

Toleranse ved kronisk bruk av benzodiazepiner
Ved daglig bruk vil kroppen venne seg til medisinene, og du vil få gradvis mindre effekt av dem. Noen vil prøve å øke dosen, men det vil bare hjelpe til å begynne med. Noen får bivirkninger som angst, uro, søvnproblemer og muskelspenninger ved langvarig bruk.

Abstinens
Ved brå stans i medisininntaket eller rask nedtrapping, kan noen pasienter få betydelige plager som angst, skjelvinger, muskelkramper eller søvnvansker. Vi kaller dette abstinenssymptomer. For mange blir det så vanskelig å slutte med medisinen, at de ikke klarer det på egenhånd. Tilvenning og abstinenssymptomer kan føre til utvikling av avhengighet.
En føler seg nødt til å fortsette å ta tablettene, selv om en ville hatt det bedre uten.
 
 

Akutt toleranse
Benzodiazepiner har en mye lengre terminal eliminasjonshalveringstid (T1/2) enn virketid. Dette kan forklares ved fenomenet akutt toleranse.

(Video: Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 7

Tekstversjon av filmen