Du er her

Trusselvurdering

I situasjoner der trussel om vold fremsettes bør legen etterkomme pasientens krav dersom dette vurderes som nødvendig for å unngå personskade.Vær defensiv i truende situasjoner:
  • Varsle andre om mulig.
  • Aktiver åpent samband til AMK (bruk nødknappen på helseradioen/nødnettet).
  • Behold roen. Snakk og beveg deg rolig. Forklar hva du gjør hvis du må bevege deg eller strekke deg etter noe.
  • Begrens konfliktnivået, unngå å argumentere.
  • Spør hvis det er uklart hva personen ønsker å oppnå.
  • Adlyd hvis du trues. Gi fra deg reseptblokk, penger eller legekoffert om nødvendig.
Etter en truende eller voldelig situasjon:
  • Førstehjelp. Sørg for at eventuelle skader behandles og at alle som har opplevd episoden, tas hånd om.
  • Meld fra til kommuneoverlegen og fylkeslegen.