Du er her

Unngå pasientstyrt behandling

Tilsynsmyndigheten – fylkesmennene og Statens helsetilsyn – skal føre tilsyn med at tjenestene blir drevet på en faglig forsvarlig måte etter lover og forskrifter. Alvorligheten styrer valg av reaksjon. Det gis vanligvis advarsel i tilfeller der journalen dokumenterer behov for bruk av vanedannende legemidler, men doseringen, varigheten og eventuelt blandingsrekvirering anses som uforsvarlig. Tap av rekvireringsretten vurderes ved de samme forholdene der journalen bærer preg av pasientstyrt behandling og manglende oppfølging.(Jan Fredrik Andresen)

ROP - Jan Fredrik

Tekstversjon av filmen