Du er her

Valg av medisin ved akutt smertebehandling

Legen bør først kartlegge pasientens plager, tanker og atferd i forhold til smertetilstanden. Det er spesielt viktig å identifisere frykt, helseangst og verstefallstenkning samt vurdere nedsatt funksjon og annen endret atferd. Først når dette er gjort, kan behandlende helsepersonell imøtegå og bearbeide pasientens oppfatninger av smertens årsaker og konsekvenser for atferd. Målet med disse samtalene, som i hovedsak bør gjennomføres av pasientens fastlege, er at pasienter skal kunne endre tolkninger av smertene og gjenoppta mange av de funksjonene de hadde før de ble syke. Avhengig av flere faktorer som må vurderes, så er det flere alternative tiltak som kan være aktuelle, for eksempel fysisk aktivitet, psykologiske tilnærminger med mer.