Du er her

Vanedannende på legevakt

Legevakten har i utgangspunktet ingen rolle i oppfølgingen av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter, heller ikke ved valg av legemiddelbehandling av slike tilstander. Akutt oppståtte smertetilstander må likevel få adekvat lindring, om nødvendig med opioider eller andre vanedannende midler. 
 
Minstepakke eller enda mindre
Den enkelte legevakt bør ha rutiner for rekvirering av vanedannende legemidler for å sikre forsvarlig og ensartet praksis. Reseptfornyelse bør unngås, og dersom opioider eller vanedannende legemidler skal gis på legevakt, rekvireres minste antall tabletter inntil pasienten får kontakt med fastlegen. Legevakten kan alternativt levere ut enkelttabletter.