Du er her

Varighet før toleranse

Ved jevnlig bruk av vanedannende stoffer vil man kunne oppleve at effekten avtar når legemiddelet tas i uendret dose over tid, eller at man må øke dosen for å få samme effekt. Antagelig er den toleransen som oppnås med opioider mer generell enn den som oppleves ved bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika. 

Ved jevnlig bruk av opioider kan brukeren oppleve at effekten blir mindre når stoffet tas i samme doser, eller at brukeren må ta høyere doser for å oppnå samme effekt. Hvis brukeren opplever slik toleranseutvikling, vil han eller hun kunne oppleve forkortet virketid sammenlignet med tidligere. Noen vil også oppleve at man får forverret smerte. Toleranse utvikles ikke bare i forhold til analgesi, men også ved andre effekter som eufori, dempet angst og sedasjon.Om man forsøker å slutte når man har oppnådd toleranse, kan man oppleve abstinenser. Hele komplekset med toleranseutvikling og abstinenser ved avslutning kan man kalle "fysisk avhengighet".


Over tid kan toleranseutvikling føre til behov for økt dose hos enkelte pasienter. Imidlertid gir ikke toleranseutvikling grunnlag for å øke med mer enn 10-20% per år. Ved avtagende effekt vil det oftere være riktig å trappe ut behandlingen fordi den ikke virker, enn å øke dosen vesentlig.