Du er her

Viktige elementer i pasientinformasjon

Ved indikasjon for opioidbehandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter, anbefales det å rekvirere ett opioid i lavest effektive dose.


Bruken av opioider kan være indisert og kan være god behandling

(Video: Jørgen G. Bramness)

ROP - Fakta 17

Tekstversjon av filmen