Du er her

Vurdere henvisning

For pasienter med langvarige smerter og et problematisk opioidbruk eller avhengighetssyndrom kan det være behov for samarbeid med eller henvisning til andre aktører. Tilbudene er ulikt organisert i ulike deler av landet. De fire viktigste aktørene er rusmedisin, smertesentra, psykisk helsevern og fastlegen. Hvem som skal pålegges hvilket ansvar må avklares mellom partene, og er blant annet avhengig av hvordan det problematiske bruket eller avhengighetssyndromet framtrer.